Детска градина и семейство

 

Детска градина и семейство

 

Осигуряване на висока култура във взаимоотношенията със семейството.

 

Осъществяване на активен диалог между родители и педагози за съхраняване на детската индивидуалност и защита правата на детето.

 

Удовлетворяване потребностите на деца и родители чрез високо качество на възпитателно образователния процес и включване на допълнителни услуги.

 

Ежегоден анализ на потребителското търсене и организация на предпочитаните дейности.

 

Информираност и ангажираност на семейството за защита правата на детето и гражданското му възпитание.

 

Посетете ни във Facebook

ДЕТСКА ГРАДИНА

И СЕМЕЙСТВО

 

Осигуряване на висока култура във взаимоотношенията със семейството.

Детска градина и семейство

 

прочетете повече

 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Висок професионализъм при организиране и провеждане дейностите по укрепване и развитие на детската физика и дееспособност.

 

прочетете повече