Здравна информация

Висок професионализъм при организиране и провеждане дейностите по укрепване и развитие на детската физика и дееспособност.

 

Ежеседмичен профилактичен преглед.

 

Насочване към специалисти на нуждаещите се деца.

 

Разработена е програма за здравното и физическо развитие на децата.

 

Прецизиране, конкретизиране и приложение на подходящите според условията на детската градина закалителни процедури. (видео)

 

Осигурен е образцов санитарно-хигиенен микроклимат.

 

Здравословно меню, изготвено от професионални диетолози и съобразено с изискванията на АБХ (Агенция по безопасност на храните).

 

Витаминозна закуска – 10:30 часа (пресни плодове и зеленчуци).

 

Летен и зимен отдих.

 

Посетете ни във Facebook

ДЕТСКА ГРАДИНА

И СЕМЕЙСТВО

 

Осигуряване на висока култура във взаимоотношенията със семейството.

Детска градина и семейство

 

прочетете повече

 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Висок професионализъм при организиране и провеждане дейностите по укрепване и развитие на детската физика и дееспособност.

 

прочетете повече