Изпит в НЕМО
Четвъртък, 19 Май 2011 19:14

В навечерието на 24. май, децата от ПГ доказаха, че са готови за Първи клас. В духа на възрожденските традиции, но в осъвременен вариант, "Изпитът" изненада и тях и родителите им. Първоначалното стъписване на възрастните бе преодоляно от сигурността и самочувствието на децата. Убедиха ни, че имат желание и са силно мотивирани за учебна дейност.

 

Изпита по теми:

 

Посетете ни във Facebook

6.png