• bg
  • en

Празник по безопастност на движението

  • На 06/12/2018
„Градът… Улицата… Моята усмивка”   На 21.04.2012 г. в София парк децата от Частна детска градина ”Немо”, техните Учители и Родители участваха в празник по безопасност на движението: ”Градът… Улицата… Моята усмивка”. Празникът бе кулминационен момент от едноименен целогодишен проект по безопасно движение в Частна детска градина ”Немо”.   Експертите от Европейската харта по пътна […]
Прочетете още...