• bg
 • en

Прием

В частна детска градина „НЕМО”  записването на деца се осъществява целогодишно до запълване на капацитета. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. По преценка на родителя и/или при липса на места в яслените групи в района и при наличие на свободни места, в ЧДГ „НЕМО”  може да постъпят деца и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

Приемът на децата се организира от Управителите на „ЧДГ „НЕМО” ООД: Ива Милкова Стоянова и Надежда Димитрова Караманска.

Необходими документи за постъпване в детската градина:

 • Писмено заявление /молба/ до директора на детската градина.
 • Копие от акта за раждане на детето.
 • Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите (за деца под 3 години).
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето.

Частна детска градина „НЕМО“ приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.

Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална учебна програма.

АДАПТАЦИЯ

Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

 • Предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа.
 • Предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група.
 • При необходимост (за деца, чийто майчин език не е българският) първоначален кратък престой на родителя до готовността на детето за неговата успешна адаптация към новите условия.