• bg
  • en

Йога

Към екипа от специалисти, работещи с децата от Немо се присъединиха йога инструкторите от Метасенс. На зелената морава, на слънчевата верандата или във физкултурния салон, всяко занимание укрепва децата физически, умствено и духовно.