• bg
  • en

За нас

Частна детска градина “Немо” е създадена през 2006 г. от Надежда Караманска и Моника Петрова с мисията: Да отглежда и възпитава децата с много музика, като събуди у тях радостта от общуването с нея.

Надежда Караманска е дете от семейство на музиканти. Самата тя от 4-годишна възраст свири на пиано. Впоследствие завършва Немската гимназия в гр.Хасково и Пловдивски Университет ”Паисий Хилендарски” със специалности Предучилищна педагогика и Музикален ръководител в детска градина. През 1992г. получава специалност по немски език в детска градина и начална степен. От 1989г. работи като детски учител, като през периода 2002 – 2005г. е била базов учител по български език към СУ „Св. Климент Охридски” – Факултет по начална и предучилищна педагогика.

Моника Петрова завършва със златен медал Държавно музикално училище “Панайот Пипков“ гр.Плевен. През 1994г. завършва ДМА „Панчо Владигеров”, Факултет за поп и джаз музика в класа по акордеон на доц. Георги Гълъбов. През 1998г. печели стипендия от Австрийското Министерство на науката и транспорта с проект за историята и педагогиката за акордеон. В Австрия взима допълнителни уроци и практикува “Musikalische Früherziehung” (ранно музикално възпитание) в “Akademie für Musik und Darstellende Kunst”, Graz Австрия. Впоследствие завършва две следдипломни квалификации по „Начална педагогика” и „Начална педагогика с немски език” към СУ „Св. Климент Охридски“. През 1994г. започва професионалния си път като преподавател по акордеон, по музика на немски език, като през периода 2003 -2005г. е била базов учител към СУ „Св. Климент Охридски” – Факултет по начална и предучилищна педагогика.

Надежда Караманска и Моника Петрова започват стъпка по стъпка да осъществяват своя проект, водени от основния принцип в маркетинга за оригинална и неповторима идея. Липсата на Музикална детска градина на пазара на частното образование ги провокира да разгърнат потенциала си.

Нашите педагози са изпълнени с ентусиазъм и любов към децата и професията учител.

Стимулативно прилагат личностно- ориентирания модел на възпитание.

Изградена е среда за активна творческа дейност на децата за включване на допълнителни традиционни нетрадиционни дейности, които да отговарят на потребителите и изискванията на децата към чуждоезиково обучение, творчески дейности, спортно оздравителни дейности.

Педагозите ни разбират и признават детското своеобразие и зачитат индивидуалността в ежедневния обмен на знания и умения.

Възпитават поведенческа и речева култура чрез вербална и невербална комуникация.