• bg
 • en

Екип

Екипът на Музикалната детска градина на София работи като добре настроен музикален инструмент. В него преподавателите с дълъг педагогически опит и младите свежи кадри работят в екип енергично и ритмично, изпълнявайки своята симфония в пълна хармония.

Нашите приоритети при работата с деца:

 • Проявявме отзивчивост, търпение, сдържаност, спокойствие, топлота, готовност за непосредствена помощ на децата.
 • Подкрепяме детето да взима самостоятелни решения.
 • Подбирме такива методи, които стимулират креативността и оригиналността на малчуганите в отношението им към природата и обществото.
 • Вярваме във вътрешния потенциал на всяко дете и го мотивират адекватно за постигане на най-добри резултати.
 • Използваме приоритетно интерактивни технологии в основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина.
 • Изграждаме гъвкави социални модели на поведение и етикет у детето.

Надежда Караманска – управител и директор

Коя съм аз: щастлива жена – дъщеря, съпруга, майка, учителка… „богата“ с голямо семейство и много приятели.

Какво искам:  Любов и грижа към всяко дете! С усмивки и музика около мен да бъде изпълнен всеки нов ден!

Какво правя: 30 години работя всеотдайно в името на децата!!!

Какво казват другите за мен:

 • Позитивна
 • Усмихната
 • Вдъхновяваща
 • Обичаща
 • Неуморна
 • Пример и стимул за работа
 • Креативна
 • Отговорна
 • Справедлива

Ива Стоянова – управител

„Завършила съм „Социология“ към Нов български университет и магистратура „Предучилищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила съм различни професии, но никъде не се чувствах на „мястото си“. Израснала съм в семейство на учители и музиканти и случайно, или не съдбата ме срещна с ЧДГ „НЕМО“. В началото работех като координатор, но в последствие разбрах, че работата с деца ми се отдава и ми доставя удоволствие. Те ме карат да погледна ежедневието с нови очи, да имам надежда за бъдещето и да вярвам, че можем да живеем в по-добър свят. Техните усмивки, енергия и желание за учене ме зареждат положително и ме мотивират да им помогна в откриването на нови знания и умения, чрез които да изявят своята уникалност, индивидуалност, творческо отношение и култура и да нарисуват своята „картина за света“. Децата са бъдещите възрастни и ние трябва да им осигурим възможност за развитие и образование, които са от значение за прогреса на цялото общество.“

Венетка Миланова – учител по приложни изкуства

„Вече 40 год. съм отдадена на моята професия-детска учителка, една от най-благородните професии. Завършила съм Института за начални и детски учители-София. След което съм работила в базова детска градина под ръководството на Института за усъвършенстване на учителите. Непрекъснато се организираха методически обединения, които имаха за цел да покажат най-добре подготвени учебни и разнообразни ситуации .Това водеше до усъвършенстване и подобряване работата на учителите. Над 20 год. съм работила и в една от престижните детски градини в София, ползвала се с много добър имидж сред учителските среди и Министерство на образованието. Вече 10год. работя в ЧДГ „НЕМО“. Добрата оценка за моята работа от колегите и родителите води до проява на креативност и иновации от моя страна. Освен това желанието на децата да творят и тяхната радост от това, което правят ме удовлетворява и ме стимулира да работя с желание и удоволствие!“

Паскалина Лазарова – учител

„Завършила съм „Педагогика“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“. Работя като учител повече от 8 г. в ЧДГ „НЕМО“. Обичам работата с деца, защото чрез тях се пренасям в един друг свят – свят на невинност, наивност, радост, игри и щастие. Това е реален свят, но по-добър! Това ме мотивира и провокира да съм част от екипа, които прави този свят възможен!“

Величка Лазарова – психолог

„Завършила съм природо-математическа гимназия с хуманитарен профил ..
Избрах да работя с деца, защото те са изпълнени с енергия и желание да опознаят света, в което бих могла да им бъда полезна. Освен, че обичам децата, се интересувам и от развитието им в психологически план. Когато са щастливи и обичани или тъжни и тревожни, те изразяват емоциите си невербално, което понякога е трудно разбираемо за възрастните. Такъв тип изразяване са техните рисунки, които често показват вътрешния им свят.
Завършила съм курс за анализ на детските рисунки, както и курс за работа с деца със специални образователни потребности по метода Монтесори за деца от 0 до 6-гидишна възраст.
Методът е подходящ за обучение на всички деца, защото провокира естествената природа на детето да учи, не го задължава да изпълнява определено действие в конкретен момент, а насърчава спонтанността и развиването на индивидуални интереси у всяко дете.
За мен работата с деца е предизвикателство, удоволствието, от което идва когато видя как детето се развива, преоткрива света около себе си, придобива самостоятелност и развива порива си към изследвания и откривателство.“

Габриела Илиева – помощник-възпитател

„Завършила съм средното си образование през 2013г. В 44 СОУ „Неофит Бозвели“
След това изкарах курс за маникюр, педикюр и ноктопластика. Практикувах професията 1 година, но поради здравословни причини трябваше да приключа. Реших да опитам работата с деца – и не сбърках. Обичам децата, зареждат ме положително и ме карат да се усмихвам. За мен работата в ЧДГ НЕМО не е просто работа, а удоволствие.“